Krvné testy v Bratislave

Krv je najdôležitejším spojivovým tkanivom tela. Má regulačnú, výživovú, vylučovaciu, dýchaciu a iné funkcie. Krv zdravého človeka má relatívne konštantné zloženie, no reaguje takmer na každú patologickú zmenu v tele.

Každé ochorenie zápalového, onkologického, autoimunitného alebo metabolického charakteru sa odráža v kvalitatívnom a kvantitatívnom zložení krvi. Preto sa diagnostika choroby začína krvným testom.

Všeobecný krvný test vyhodnocuje krvné bunky: červené krvinky, biele krvinky (a pomer ich jednotlivých frakcií) a krvné doštičky. Meria sa aj hemoglobín, rýchlosť sedimentácie erytrocytov (sedimentačná rýchlosť) a množstvo ďalších parametrov. Biochemická analýza vyhodnocuje obsah látok, ktoré charakterizujú fungovanie vnútorných orgánov.

Príprava na krvný test

Pre správne vyhodnotenie krvného testu je dôležité dodržiavať pravidlá prípravy. Klinické, imunochemické a biochemické krvné testy sa vykonávajú ráno, nalačno. To znamená, že medzi posledným jedlom a momentom, keď laborant odoberie pacientovi krv, musí uplynúť 8 až 12 hodín. A ak je to možné ani posledné jedlo (t. j. večera v deň pred testom) by nemalo byť príliš veľké. Ďalšie pravidlá prípravy na krvný test zahŕňajú:

 • 1-2 dni pred testom sa vyhýbajte alkoholickým nápojom, vyprážaným a mastným jedlám; 
 • 1-2 dni pred testom sa vyhýbajte návštevám sáun alebo kúpeľom;
 • nevykonávajte test bezprostredne po fyzioterapii alebo röntgenovej diagnostike;
 • najmenej 1 hodinu pred odberom krvi nefajčite;
 • krátko pred testom sa vyhýbajte emocionálnemu alebo fyzickému stresu (napr. nešportujte).

Užívanie liekov môže ovplyvniť výsledky krvných testov. Preto by ste sa mali pred vyšetrením krvi poradiť so svojím lekárom a informovať ho o liekoch, ktoré užívate.

Ak je potrebné test zopakovať s cieľom zistenia zmien v krvných hodnotách, odporúča sa ho vykonať v rovnakom čase ako predchádzajúci test, pretože krvné hodnoty sa v priebehu dňa menia. Okrem toho sa výsledky môžu líšiť aj v závislosti od testovacích metód a jednotiek merania. Preto je dôležité nielen vykonávať porovnávacie testy v rovnakom čase, ale aj navštevovať na tento účel to isté laboratórium.

V rámci prípravy na krvný test neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa príjmu vody.

Všeobecný krvný test v Bratislave

Všeobecný krvný test je najdostupnejšou metódou prvotného posúdenia stavu organizmu. Spolu s vyšetrením moču a biochemickou analýzou krvi sú jeho výsledky zahrnuté do diagnostických algoritmov pri väčšine ochorení. Indikácie na všeobecný krvný test sú:

 • prevencia pri lekárskych prehliadkach. Zloženie krvi je relatívne konštantné a u zdravého človeka zriedka prekračuje hranice normality. Niektoré ochorenia nemusia dlhodobo ovplyvňovať váš zdravotný stav a v takom prípade je preventívny odber krvi dôvodom na ďalšie vyšetrenia;
 • prvé príznaky ochorení. Krvný test, v tomto prípade, môže určiť povahu ochorenia, stupeň zápalu alebo alergickú reakciu;

Na sledovanie priebehu ochorenia a účinnosti predpísanej liečby môže byť indikované opakované absolvovanie všeobecného krvného testu. Krvný test KO+dif zobrazuje biele krvinky, červené krvinky, hemoglobín, hematokrit, MCV, MCH, MCHC, RDW, krvné doštičky, neutrofily, lymfocyty, monocyty, eozinofily, bazofily.

Hlavné ukazovatele všeobecného krvného testu sú:

Hemoglobín (HGB, Hb), ktorý zobrazuje množstvo hemoglobínovej bielkoviny v objeme krvi

Muži – 13,2-17,3 g/dl (132-173 g/dl)

Ženy – 11,7-15,5 g/dl (117-155 g/dl)


 

Hematokrit (HCT, hematocrit) je koeficient, ktorý zobrazuje pomer objemu krvných buniek k objemu tekutej časti krvi.

Muži – 37-50%

Ženy – 34-47%


 

Červené krvinky (RBC, red blood cells) – zobrazuje počet červených krviniek v objeme krvi

Muži – 4,2-5,6 miliónov/μl (4,2-5,6*10^12 buniek/l)

Ženy – 3,9-5,3 miliónov/μl (3,9-5,3*10^12 buniek/l)


 

MCV (priemerný objem erytrocytov, v niektorých formách sa môže označovať ako makrocytóza, normocytóza alebo mikrocytóza) – ukazovateľ odrážajúci priemerný objem všetkých testovaných erytrocytov

Muži – 80-101 fl

Ženy – 78-101 fl


 

RDW (Red cell distribution width) – na rozdiel od MCV, ktorý udáva priemerný objem všetkých červených krviniek, RDW udáva, ako veľmi sa najmenšie červené krvinky líšia od najväčších.

Muži a ženy – 11,6-4,8%

MCH (ukazovateľ farby krvi) – hodnota, ktorá udáva, koľko hemoglobínu obsahuje jedna červená krvinka

Muži – 27-35 pg

Ženy – 27-34 pg


 

MCHC na rozdiel od hemoglobínu (ktorý udáva, koľko hemoglobínu je v celom objeme krvi) udáva, koľko hemoglobínu je iba v objeme červených krviniek, t. j. koľko hemoglobínu sa nachádza v každej z nich.

Muži – 32-37 g/dl

Ženy – 32-37 g/dl


 

Trombocyty (PLT, platelets) zobrazujú počet trombocytov v objeme krvi

Muži – 150-400 tisíc/μl

Ženy – 150-400 tisíc/μl

Biele krvinky (WBC, white blood cell) zobrazujú počet bielych krviniek v objeme krvi, ktorých jednotlivé typy následne tvoria leukocytárny vzorec

Muži – 4,5-11 tisíc/μl

Ženy – 4,5-11 tisíc/μl


 

V niektorých laboratóriách je počet leukocytov pevne stanovený, zatiaľ čo v iných sa vyžaduje potvrdenie od lekára. Na všeobecné vyšetrenie krvi v medicínskom centre DoktorPRO Bratislava sa môžete objednať na telefónnom čísle uvedenom na webovej stránke alebo vyplnením objednávkového formulára.

Biochemické vyšetrenie krvi v Bratislave

Biochemické vyšetrenie krvi je metóda laboratórnej diagnostiky, ktorá pomáha vyhodnotiť funkciu vnútorných orgánov, získať informácie o metabolizme a zistiť potrebu mikroelementov. Indikácie na biochemické krvné testy sú:

 • výskyt špecifických príznakov ochorenia alebo počas preventívnej prehliadky, aby sa ochorenie identifikovalo v počiatočnom štádiu;
 • stanovenie správnej diagnózy ako metódy diferenciálnej diagnostiky;
 • monitorovanie liečby;
 • monitorovanie priebehu ochorení pri chronických ochoreniach (napr. diabetes mellitus, cirhóza pečene, pankreatitída, rakovina);
 • tehotenstvo.

Všeobecné a biochemické krvné testy nemôžu indikovať vývoj rakovinovej patológie. Biochemické vyšetrenie krvi sa môže použiť na posúdenie metabolizmu a funkčného stavu takmer všetkých vnútorných orgánov – srdca, obličiek, pečene, pankreasu atď.

V medicínskom centre DoktorPRO Bratislava si môžete nechať vyšetriť krv na:

 • C-reaktívny proteín (S-CRP);
 • močovinu (produkt rozkladu bielkovín, s ktorým sa z tela vylučuje prebytočný dusík);
 • kreatinín;
 • antistreptolyzín (ASLO);
 • aspartátaminotransferázu (AST);
 • alkalickú fosfatázu (ALP); 
 • alanínaminotransferázu (ALT);
 • tromboelastografiu (TAG);
 • cholesterol;
 • feritín a železo;
 • vitamín B12;
 • protilátky proti tyreoperoxidáze (ATPO);
 • tyreoglobulín a tyreoglobulínové protilátky (T-TG);
 • voľný trijódtyronín (hormón T3);
 • tyreotropín;
 • hCG (ľudský choriový gonadotropín).

Medzi laboratórne vyšetrenia, ktoré sa odporúča absolvovať v rámci preventívnej prehliadky, patria všeobecné vyšetrenia moču a krvi a chemické vyšetrenie krvi. Ak sa nevyskytnú žiadne zdravotné problémy, testy sa vykonávajú raz ročne. Ak sa však vyskytnú poruchy alebo podozrenie na určité ochorenia, lekár nariadi mimoriadne vyšetrenie. Na vyšetrenie krvi v medicínskom centre DoktorPRO Bratislava sa môžete objednať na telefónnom čísle uvedenom na webovej stránke alebo vyplnením objednávkového formulára.

Krvný test na C-reaktívny proteín v Bratislave

C-reaktívny proteín sa produkuje v pečeni a patrí medzi bielkoviny akútnej fázy zápalu. Jeho vyšetrením z krvi je možné určiť prítomnosť zápalového ochorenia a poškodenia tkaniva. V niektorých prípadoch môže načasovanie poklesu C-reaktívneho proteínu určiť dĺžku antibiotickej liečby.

Hladiny S-CRP tiež poukazujú na vzniknuté pooperačné komplikácie. Na maximálnu úroveň zvyčajne stúpne na tretí deň po operácii a na normálnu úroveň klesne do siedmich dní. Ak sa tak nestane, znamená to, že v tele vznikla infekcia.

Indikácie na test C-reaktívneho proteínu sú:

 • diagnostika bakteriálnych alebo vírusových infekcií, zápalových ochorení, vyhodnotenie účinnosti liečby;
 • určenie aktivity zápalového procesu;
 • diagnostika komplikácií po operácii;
 • identifikácia skrytých infekcií;
 • určenie stavu nádoru a recidívy ochorenia (spolu s ďalšími testami);
 • reumatoidná artritída a nekomplikovaný lupus;
 • monitorovanie aktivity chronických ochorení.

Vyšetrenie S-CRP je indikované pri podozrení na infekčné ochorenia u dospelých a pri mnohých ochoreniach aj u detí a novorodencov. Vyhodnotenie hladín S-CRP je tiež potrebné vykonať počas antibiotickej liečby, liečby chronických zápalových ochorení, transplantácií orgánov a preventívnych prehliadok u pacientov s chronickými ochoreniami alebo novotvarmi.

Test na c-reaktívny proteín neurčuje typ a povahu ochorenia, no poukazuje na aktívny zápal alebo poškodenie tkaniva. Presnú diagnózu je možné stanoviť až po ďalších vyšetreniach a testoch.

Krvný test na močovinu v Bratislave

Močovina je jedným z konečných produktov metabolizmu bielkovín obsahujúcich dusík. Močovina sa produkuje v pečeni, krvou sa transportuje do obličiek, tam sa filtruje cez glomeruli a potom sa vylúči. Výsledok testu močoviny v krvi je ukazovateľom glomerulárnej produkcie a vylučovania moču. Stanovenie koncentrácie močoviny v krvi poskytuje údaj o funkčnej kapacite obličiek a najčastejšie sa používa na diagnostiku patológie obličiek. 

Indikácie na test močoviny sú:

 • vyšetrenie funkcie obličiek a pečene;
 • zlyhanie obličiek;
 • pečeňová nedostatočnosť.

Tvorba močoviny u zdravého človeka závisí od stravy: strava s prevahou bielkovinových produktov (mäso, ryby, vajcia, syr, tvaroh) môže zvýšiť koncentráciu močoviny na hornú hranicu normy, zatiaľ čo rastlinná strava ju môže znížiť. 

Pri ochorení pečene, v dôsledku zhoršenej syntetickej schopnosti pečene, sa môže znížiť aj hladina močoviny v krvi. Je to spôsobené neschopnosťou poškodených pečeňových buniek syntetizovať močovinu, čo následne vedie k zvýšenej koncentrácii amoniaku v krvi a vzniku hepatálnej encefalopatie. Na vyšetrenie močoviny v krvi v medicínskom centre DoktorPRO Bratislava sa môžete objednať na telefónnom čísle uvedenom na webovej stránke alebo vyplnením objednávkového formulára.

Krvný test na aspartátaminotransferázu (AST) v Bratislave

AST (aspartátaminotransferáza) je enzým, ktorý v najväčšom množstve produkujú bunky srdca a pečene. Aspartátaminotransferázový test sa používa na diagnostiku ochorení týchto orgánov a zvyčajne ho predpisujú gastroenterológovia a kardiológovia. Indikácie na test na aspartátaminotransferázu zahŕňajú:

 • infarkt myokardu;
 • stenokardiu;
 • myokarditídu;
 • poranenia srdcového svalu;
 • ťažké stenokardické záchvaty ;
 • chronické zlyhanie srdca;
 • ochorenie pečene (alkoholová alebo tuková hepatóza, vírusová hepatitída, cirhóza, žltačka, toxické poškodenie);
 • ochorenia pankreasu (chronická pankreatitída, pankreonekróza);
 • žlčové cesty (stagnácia žlče v dôsledku kameňov, nádorov alebo prekrvení; cholelitiáza);
 • prípravu na akékoľvek vážne operácie;
 • prípravu na diagnostické postupy (napr. angiokardiografiu):
 • následky rozsiahlej traumy (crush syndróm);
 • rakovinu pečene alebo žlčových ciest;
 • metastázy nádorov pečene:
 • malígne formy myeloblastovej leukémie postihujúce pečeň alebo myokard.

Pri alergickej dermatitíde, ochorení štítnej žľazy a akútnom reumatickom ochorení srdca sa môže predpísať aj test na hladinu AST. Test môže predpísať všeobecný lekár v prípade podozrenia na infekciu a na vyhodnotenie účinnosti liečby.

Referenčná (priemerná hodnota pre väčšinu zdravých ľudí) hodnota AST sa pohybuje medzi 0 a 37 jednotiek na liter. Mierne zvýšenie môže byť normálne, no zvýšenie o viac ako 1,5 až 2-násobok môže signalizovať abnormality.

Ak je hladina aspartátaminotransferázy zvýšená, analyzuje sa ďalší enzým ALT (alanínaminotransferáza). Pomer týchto dvoch látok určí postihnutý orgán: ak je hladina ALT vyššia, je pravdepodobne postihnutá pečeň, ak je vyššia hladina AST, je pravdepodobne postihnuté srdce.

Takmer všetky vyššie uvedené indikácie spôsobujú zvýšenie ukazovateľa, hladina aspartátaminotransferázy klesá pri nedostatku vitamínu B6, veľmi závažnom poškodení pečene alebo rozsiahlych nekrotických procesoch.

Krvný test na alkalickú fosfatázu (ALP) v Bratislave

Alkalická fosfatáza je skupina enzýmov s podobným zložením a štruktúrou, ktoré oddeľujú fosfáty z bielkovín, alkaloidov a nukleotidov.

Enzým je intracelulárny a do krvného obehu sa dostáva len pri rozpade buniek, no tento proces prebieha neustále, takže určitá hladina alkalickej fosfatázy je v krvi prítomná vždy.

Test na fosfatázu sa používa pri diagnostike ochorení pečene, kostných lézií, ochorení srdca, krvi a endokrinného systému. Indikácie na fosfatázový test sú:

 • žltačka;
 • hepatitída;
 • cirhóza pečene;
 • cholangitída;
 • ulcerózna kolitída;
 • perforácia čreva;
 • rakovina pečene;
 • rakovina pankreasu;
 • rakovina žalúdka;
 • osteosarkóm;
 • metastázy rakovinových nádorov pečene alebo kostí;
 • osteomalácia (deštrukcia kostí v dôsledku nedostatku vápnika);
 • lymfogranulomatóza s poškodením kostí;
 • Gaucherova choroba s resorpciou kostí;
 • časté zlomeniny;
 • Pagetova choroba.

Test na fosfatázu sa predpisuje aj pri podozrení na hyperparatyreózu a hypotyreózu, pri podozrení na infarkt myokardu a na posúdenie vývoja placenty. Pri podozrení na infekčnú mononukleózu môžu test predpísať špecialisti na infekčné choroby.

Za normálne sa u detí a dospievajúcich do 14 rokov považuje 180-1200 jednotiek alkalickej fosfatázy na liter a u dospelých 98-279 U/l.

Pri nádoroch a léziách pečene, kosti, srdca a čriev sa zvyšuje hladina alkalickej fosfatázy. Za normálne sa považuje aj zvýšenie počas tehotenstva. Ak hladina enzýmu klesne, vzniká podozrenie na placentárnu insuficienciu. Dočasné zvýšenie sa môže vyskytnúť po zlomenine, ako aj v dôsledku užívania aspirínu, paracetamolu, antibiotík alebo perorálnej antikoncepcie.

Anémia, hypotyreóza, nedostatok horčíka a zinku v tele vedú k zníženiu hladiny alkalickej fosfatázy.

Krvný test na voľný trijódtyronín (hormón T3) v Bratislave

Štítna žľaza je endokrinný orgán, ktorý produkuje hormóny trijódtyronín (T3), tyroxín (tetrajódtyronín T4) a kalcitonín. Hormón T3 je aktívna forma hormónov štítnej žľazy, ktorá zohráva dôležitú úlohu pri regulácii metabolizmu a funkcie orgánov a tkanív. 

V prípade, že štítna žľaza nevie produkovať dostatok hormónov, vzniká hypotyreóza (znížená funkcia štítnej žľazy). Pri príliš veľkej produkcii hormónov, dochádza k hypertyreóze.

Autoprotilátky proti štítnej žľaze sú dôležitým nástrojom pri diagnostike a liečbe porúch štítnej žľazy, ako aj pri monitorovaní rakoviny štítnej žľazy a vyšetrení štítnej žľazy počas tehotenstva. Rozlišujeme tieto typy protilátok:

 • protilátky proti tyreoperoxidáze (AT-TPO) sú autoprotilátky namierené proti enzýmu v apikálnej časti folikulárnych buniek štítnej žľazy, ktorý katalyzuje jódovanie tyrozínu v tyreoglobulíne počas syntézy hormónov štítnej žľazy (T3 a T4);
 • protilátky proti tyreoglobulínu (ATTH) sú autoprotilátky proti proteínu prekurzoru hormónov štítnej žľazy. Viažu tyreoglobulín, čím narúšajú syntézu hormónov a spôsobujú hypotyreózu;
 • protilátky proti receptoru TTH (ATrTTH) sa viažu na receptor TTH a môžu mať inhibičný, neutrálny alebo stimulačný účinok;

Testy na protilátky proti tyreoperoxidáze (ATPO), tyreoglobulín a protilátky proti tyreoglobulínu (T-TG), ako aj na voľný trijódtyronín (hormón T3) a tyreotropný hormón je možné absolvovať v Bratislave v medicínskom centre DoktorPRO. Ak sa chcete objednať na testy hormonálneho profilu, zavolajte na telefónne číslo uvedené na webovej stránke alebo vyplňte objednávkový formulár.

Adresa: Bratislava, Ružinovská 40

DoktorPRO v Bratislave
Prijímame: PO-PIA 9:00-19:00 SOBOTA: 9:00-15:00
Objednať sa telefonicky: 0800200000 Nepretržite.
 • Podľa mapy