Logo
0800200000

Každoročná preventívna prehliadka

Každoročná preventívna prehliadka
Čítať 7 minút | Vytvorené: 22 november 2023 | aktualizované: 22 november 2023 | 566 566
V rámci prevencie ochorení sa odporúča každoročne navštíviť všeobecného lekára, očného lekára, otolaryngológa, kardiológa, zubára a proktológa. Muži by mali navštevovať aj urológa a ženy zas gynekológa.

Čo je to preventívna prehliadka?

Preventívna prehliadka je pravidelná zdravotná prehliadka, ktorá sa vykonáva bez ohľadu na prítomnosť alebo neprítomnosť ťažkostí s cieľom odhaliť skoré príznaky ochorenia. Pravidelné preventívne prehliadky by mali absolvovať obe pohlavia všetkých vekových kategórií.

Prečo je potrebné absolvovať preventívnu prehliadku?

Preventívna prehliadka umožňuje odhaliť ochorenia v počiatočnom štádiu, diagnostikovať ich a liečiť, vyhnúť sa komplikáciám ochorení, hospitalizácii a súvisiacim nákladom. Počas komplexnej preventívnej prehliadky dostane pacient od lekárov odporúčania zamerané na prevenciu chorôb, zlepšenie zdravia a kvality života. 

Ako často je potrebné absolvovať preventívnu prehliadku?

Preventívnu prehliadku sa odporúča absolvovať aspoň raz do roka. Komplexnú preventívnu prehliadku je potrebné absolvovať v prípade:

 • zníženej energie;
 • závratov;
 • bolesti hlavy;
 • zhoršenej hypertenzie, arytmie alebo ischémie;
 • komplikácii cukrovky;
 • poruchy trávenia;
 • výtoku z pohlavných orgánov;
 • hrčiek;
 • suchosti, pálenia, svrbenia, škvŕn na pokožke;
 • náhlej zmeny hmotnosti;
 • vypadávania, lámavosti a zmeny farby vlasov.

Pravidelná preventívna prehliadka môže zahŕňať všeobecné a špecializované vyšetrenia alebo testy. Typ vyšetrenia (napr. počítačová tomografia) predpíše lekár s prihliadnutím na aktuálne ťažkosti.

Preventívna prehliadka žien

Každoročná preventívna prehliadka dievčat a žien pozostáva z lekárskeho vyšetrenia, oboznámenia sa s pacientkinou anamnézou a z laboratórnych testov. Každoročná preventívna prehliadka môže zahŕňať aj:

 • meranie pulzu, krvného tlaku;
 • meranie teploty, výšky a hmotnosti;
 • röntgenové vyšetrenie hrudníka;
 • vyšetrenie kože;
 • palpáciu krčných lymfatických uzlín;
 • očné vyšetrenie (vyšetrenie oftalmológom);
 • mamografiu;
 • ultrazvuk prsníkov (na vylúčenie nádorov);
 • vyšetrenie sluchu a nosohltanu (vyšetrenie otolaryngológom); 
 • elektrokardiogram (EKG)
 • vyšetrenie u proktológa (po 40. roku života);
 • rektoromanoskopiu (prístrojové vyšetrenie čriev po 45. roku života);
 • CT vyšetrenie pľúc (po 50. roku života).

Ženy by mali absolvovať aj preventívnu prehliadku u gynekológa, ktorý skontroluje stav pohlavných orgánov. V prípade potreby sa vykoná očkovanie (napr. pred sezónnymi epidémiami chrípky).

Preventívna prehliadka mužov

Každoročná preventívna prehliadka chlapcov a mužov prebieha podobne ako u žien (okrem gynekológa a mamológa). Na diagnostiku ochorení mužského pohlavného systému sa špecializuje urológ (aj andrológ). Lekár pacienta vyšetrí a v prípade potreby ho na základe ťažkostí odošle na ďalšie vyšetrenia (napr. výter pri podozrení na pohlavne prenosné infekcie (STD).

Aké testy by mali absolvovať každý rok ženy?

Ženy by mali každoročne absolvovať skríning rakoviny krčka maternice (Pap test), testy na prítomnosť chlamýdií, kvapavky, hepatitídy typu C, HIV a aj laboratórne vyšetrenie krvi (celkové, cukru a cholesterolu).

Po 40. roku života sa vykonáva test hustoty kostí. Od 45. roku života sa vykonáva aj vyšetrenie stolice na prítomnosť okultnej krvi (v rámci skríningu onkologických ochorení tráviaceho traktu) a od 50. roku života by mali ženy absolvovať aj vyšetrenie u kardiológa.

Aké testy by mali absolvovať každý rok muži?

Muži podstupujú rovnaké vyšetrenia ako ženy, s výnimkou vyšetrenia pohlavných orgánov. Aj muži po 50. roku života by mali absolvovať vyšetrenie u kardiológa a nad 55 rokov ultrazvuk prostaty a semenníkov.

Preventívna prehliadka u detí a dospievajúcich

Deti do troch rokov by mali vyšetrenie absolvovať niekoľkokrát do roka. Deti by mali absolvovať preventívnu prehliadku vo veku:

 • bezprostredne po narodení;
 • tri až päť dní;
 • jeden mesiac;
 • dva mesiace;
 • štyri mesiace;
 • šesť mesiacov;
 • deväť mesiacov;
 • 12 mesiacov;
 • 15 mesiacov;
 • 18 mesiacov;
 • 24 mesiacov;
 • 30 mesiacov;
 • tri roky;
 • okrem toho aj lekársku prehliadku pred nástupom do škôlky a školy (pred začiatkom každého školského roka).

Od štyroch rokov sa preventívne prehliadky vykonávajú raz do roka. Vyšetrenie zahŕňa auskultáciu (počúvanie srdca a dýchania), meranie teploty, hmotnosti, výšky, sluchu, zraku, reflexov, vyšetrenie kože, úst a kostí. Vykonávajú sa aj všeobecné vyšetrenia krvi a moču a krvného tlaku. Pediater sleduje aj pravidelné očkovanie.

Aké pracovné odvetvia vyžadujú absolvovanie zdravotnej prehliadky?

Zdravotnú prehliadku (lekárske vyšetrenie) by mali absolvovať zamestnanci, ktorí vykonávajú fyzicky náročnú prácu a prácu v škodlivých alebo nebezpečných pracovných podmienkach. Zamestnanci mladší ako 21 rokov sú povinní absolvovať lekársku prehliadku pri nástupe do každého povolania. Lekársku prehliadku je potrebné absolvovať: 

 • pri práci s chemikáliami;
 • pri práci s hnojivami;
 • pri práci s priemyselnými aerosólmi;
 • pri práci s biologickými tekutinami a s infikovanými materiálmi;
 • pri práci s farmakologickými látkami;
 • pri práci, ktorá si vyžaduje zrakovú záťaž;
 • pri zdvíhaní a ručnej manipulácii s bremenami;
 • pri práci vo výškach;
 • pri údržbe zdvíhacích zariadení;
 • pri práci v podzemí;
 • pri údržbe elektrických zariadení s napätím najmenej 127 V (striedavý prúd) alebo 110 V (jednosmerný prúd);
 • pri práci v lesníctve;
 • pri údržbe tlakových nádob;
 • pri práci v ropnom a plynárenskom priemysle, pri vŕtaní na mori;
 • pri práci na hydrometeorologických staniciach;
 • pri stavebných, topografických a geologických prieskumných prácach;
 • pri práci v kotolniach, na plynových staniciach;
 • pri práci s horľavými alebo výbušnými látkami;
 • pri práci s výbušninami;
 • pri práci na obrábacích strojoch;
 • pri práci so strelnými zbraňami (napr. vo vojenskom náborovom stredisku alebo vo vojenskej jednotke).

Lekárku prehliadku mali mali absolvovať zamestnanci hasičského zboru, záchranných a pohotovostných služieb a pracovníci zapojení do zásahov pri mimoriadnych udalostiach. 

Frekvenciu lekárskych prehliadok na pracovisku sleduje útvar bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Niektorým kategóriám zamestnancov (napr. pracovníkom v potravinárskom obchode alebo potravinárskom priemysle) sa vydáva zdravotný preukaz s obmedzenou platnosťou, ktorý musí zamestnanec nosiť so sebou do práce.

Ako sa pripraviť na lekársku prehliadku?

Lekárska prehliadka (napr. konzultácia s praktickým lekárom) môže zahŕňať vyšetrenie, predpísanie receptu, konzultáciu výsledkov testov, odporúčania a zdravotnú dokumentáciu (ak je k dispozícii). Pred lekárskou prehliadkou sa neodporúča fajčiť ani konzumovať alkohol. Pri laboratórnych alebo prístrojových vyšetrenia je potrebné dodržiavať pokyny lekára (napr. nejesť niekoľko hodín pred vyšetrením).

U detí môže nadchádzajúca lekárska prehliadka vyvolať úzkosť, preto je dôležité dieťaťu vysvetliť účel vyšetrenia a pomôcť mu zvládnuť stres.

Alternatíva preventívnej prehliadky

Ak nemôžete alebo nechcete absolvovať každoročnú preventívnu prehliadku, môžete sa objednať na komplexnú preventívnu prehliadku. Toto vyšetrenie obsahuje odporúčané kontrolné vyšetrenia.

Preventívna prehliadka

Fázy preventívnej prehliadky

Pre ženy

Pre mužov

Lekár

Gynekológ, internista

Urológ, internista

Testy

Krv, moč, mikroskopia urogenitálneho výteru, cytológia, biochemické vyšetrenie krvi (ALT, AST, GGT, frakčný bilirubín, glukóza), PCR, Femoflour Screen, balenie č. 01.15. "Štítna žľaza" (TTG, T4, T3, T3).

Krv, moč, biochemické vyšetrenie krvi (ALT, AST, GGT, frakcionovaný bilirubín, glukóza), bakteriologické vyšetrenie urogenitálneho traktu+ABG (bakteriologické vyšetrenie spermií+ABG), mikroskopia prostatickej šťavy, hormonálny stav: voľný testosterón, albumín, HSPG, DHEA-C, TTG, T3.

Vyšetrenie

EKG s interpretáciou výsledkov, ultrazvuk (panvové orgány transvaginálne, brušné orgány, močový systém, mliečne žľazy, štítna žľaza), videokolposkopia (vyšetrenie sliznice krčka maternice).

EKG s interpretáciou výsledkov, ultrazvuk (mužské panvové orgány, brušné orgány, močový systém, mliečne žľazy, štítna žľaza).

Všetky typy vyšetrení sa vykonávajú v náhodnom poradí. Na absolvovanie komplexného vyšetrenia stačí jedna návšteva medicínskeho centra.

Časté otázky

1. Čo je súčasťou bezplatnej preventívnej prehliadky?

Bezplatné preventívne prehliadky zahŕňajú testy, vyšetrenia a kontrolné vyšetrenia. Zoznam bezplatných vyšetrení určuje medicínske zariadenie (poliklinika, nemocnica alebo medicínske centrum). Bezplatnú preventívnu prehliadku je možné absolvovať po uzatvorení zdravotného poistenia alebo po podpísaní zmluvy so všeobecným lekárom.

2. Aké testy zobrazia prítomnosť rakoviny v tele?

Pri podozrení na rakovinu sa okrem ultrazvuku vykonávajú aj testy na onkomarkery (látky, ktoré sa nachádzajú v krvi v prípade prítomnosti nádorov). Vlastnosti onkomarkerov umožňujú určiť typ rakoviny.

3. Čo zahŕňa preventívna prehliadka u gynekológa?

Gynekológ si vypočuje pacientkine ťažkosti, prehmatá brucho a vyšetrí panvové orgány. Pri vyšetrení sa používa gynekologické zrkadlo. V prípade potreby gynekológ vykoná rektovaginálne vyšetrenie, odoberie biologický materiál (stery) na laboratórne vyšetrenie na prítomnosť infekcií.

4. Aké testy by mala žena absolvovať po 40. roku života?

Po 40. roku života by žena mala absolvovať krvné testy (klinické, na cukrovku, na hepatitídu typu C a na cholesterol), vyšetrenie stolice (na okultnú krv) a moču, mamografiu a rektomanoskopiu. Vykonáva sa aj skríningový Pap test a kolposkopia (vyšetrenie pošvy a krčka maternice kolposkopom, ktorý má funkciu optického zväčšenia). Ženy po 40. roku života by mali absolvovať aj ultrazvuk panvových orgánov, brucha, obličiek, močového mechúra a štítnej žľazy, EKG a fluorografiou.

5. Koľko stojí komplexná lekárska prehliadka?

Cena komplexnej lekárskej prehliadky závisí od typu testov a vyšetrení, ktoré sa vykonávajú v rámci zvoleného diagnostického programu. Komplexné vyšetrenie je cenovo výhodnejšie ako absolvovanie testov a vyšetrení u každého lekára zvlášť.

Hodnotenie článku:
5 s 5 na základe 1 hodnotenie
Každoročná preventívna prehliadka
Všeobecný lekár. Sedem rokov praxe.

Súvisiace články:

Komentáre

Eleonóra pred 2 mesiacmi
Dobrý deň. Aké gynekologické testy a vyšetrenia by som mala absolvovať každý rok?
Odpovedať
Dobrý deň. Každoročné vyšetrenie ženského reprodukčného systému zahŕňa mamografiu, Pap test, HPV, pohlavne prenosné choroby, rakovinu krčka maternice, ultrazvuk brušnej dutiny a transvaginálny ultrazvuk. Zoznam vyšetrení sa môže líšiť na základe odporúčaní gynekológa.
Kristína pred 3 mesiacmi
Dobrý deň. Ako sa vyšetruje hormonálny profil u žien?
Odpovedať
Dobrý deň. Na posúdenie koncentrácie hormónov v ženskom tele sa vykonáva laboratórny krvný test. Získané hodnoty ukazovateľov sa porovnávajú s prípustnými rozmedziami.
Lolita pred 3 mesiacmi
Dobrý deň. Čo zahŕňa vyšetrenie štítnej žľazy?
Odpovedať
Dobrý deň. Pri diagnostike stavu štítnej žľazy sa z krvi vyšetruje obsah hormónov TK (trijódtyronín), T4 (tyroxín), ako aj hormónu štítnej žľazy (TTG), ktorý produkuje hypofýza.
Vilma pred 3 mesiacmi
Dobrý deň. Ako prebieha lekárska prehliadka u gynekológa?
Odpovedať
Dobrý deň. Gynekológ môže počas vyšetrenia odobrať stery na posúdenie mikroflóry urogenitálneho traktu a identifikáciu prípadných infekcií. Odobratý biomateriál sa používa aj na cytologické vyšetrenie, diagnostiku ľudského papilomavírusu (HPV) a iných pohlavne prenosných chorôb.
Marek pred 3 mesiacmi
Dobrý deň. Ako prebieha lekárska prehliadka u chirurga?
Odpovedať
Dobrý deň. Chirurg si vypočuje vaše ťažkosti, vyšetrí pokožku, nechtové platničky a prehmatá oblasti so známkami novotvarov. Počas vyšetrenia sa hodnotí stav mozoľov, vredov, karbunkulov, abscesov, hematómov a zarastajúcich nechtov. V prípade potreby lekár odošle pacienta na ďalšie vyšetrenia, predpíše liečbu a vykoná chirurgický zákrok.
Objednať sa na vyšetrenie
Vyplňte formulár a my sa vám čoskoro ozveme
Kliknutím na tlačidlo “Odoslať”, súhlasíte s Podmienky spracúvania osobných údajov
Prekročený limit požiadaviek. Skúste znova o 5 minút.

Nenechajte si ujsť náš newsletter

Získate tak užitočné informácie o aktivitách našej kliniky a môžete sa stať prvými, ktorí využijú naše akcie. Byť informovaný sa oplatí! Náš newsletter odoberá viac ako 100 000 používateľov. Pridajte sa k nám aj vy.