Kinga Wursterová

MUDr., lekár chirurg-proktológ.

1999LF UP Olomouc, Fakulta všeobecného lekárstva.

1999FNsP Nové Zámky, chirurgická klinika, chirurg.

2002SZU Bratislava Špecializačná skúška zo všeobecnej chirurgie (I. stupeň).

2010SZU Bratislava Špecializačná skúška zo všeobecnej chirurgie (II. stupeň).

2014Štúrovo, lekár proktológickej ambulancie.

2019Medicínske centrum DoktorPRO - proktológ.

Zavolať na jedno kliknutie