Karim Masalkhi

MUDr., lekár chirurg-proktológ, odborný garant Proktologickej ambulancie.

Vysoko erudovaný chirurg s dlhoročnou praxou v chururgii so zameraním na proktológiu, pravidelne absolvuje zahraničné stáže po celom svete, kde sa oboznamuje s najmodernejšími operačnými postupmi hlavne z oblasti miniinvazívnej chirurgie, proktologie a onkochirurgie. V súčasnosti sa špecializuje na korekciu neúspešných proktologických operácií hemoroidov a análnych fissúr pomocou ojedinelého chirurgického postupu.

1999Univerzita Komenského – Martin, Jesseniova lekárska fakulta.

2006American British Surgical & Medical Centre (ABSAMC).

2008Chirurgické oddelenie Nemocnice A. Wintera, Piešťany.

2013Slovenská zdravotnícka univerzita- atestačná skúška zo Všeobecnej chirurgie.

2013Klinika chirurgickej onkológie SZU - Národný onkologický ústav.

2014člen Slovenskej lekárskej komory v špecializovanom odbore: chirurgia.

2017Medicínske centrum DoktorPRO - hlavný proktológ, garant kliniky.

2018Onkologický ústav sv. Alžbety, klinika maxilofaciálnej chururgie.

Zavolať na jedno kliknutie