Karim Masalkhi

Lekár-proktológ. 

2008 sekundárny lekár na chirurgickom oddelení, Nemocnica Piešťany.
2015 sekúndarny Lekar, Nemecnica s poliklinikou Malacky.
Zavolať na jedno kliknutie