0 800 200 000*

Stepan Reshetar

Stepan Reshetar lekár oddelenia USG, DoktorPRO Bratislava
Stepan Reshetar
Lekár oddelenia USG
Stepan Reshetar lekár oddelenia USG, DoktorPRO Bratislava
2011
Lekárska fakulta Užhorodskej národnej univerzity, Užhorod, Ukrajina
2011
Užhorodská okresná nemocnica, sekundárny Lekár oddelenia rádiológie
2014
Postgraduálny kurz "Hrudník, pľuc a srdce" – Smolenica, Špecializačné štúdium - Lekárska fakulta - Univerzita Komenského
2015
Postgraduálny kurz "Gastrointestinálny trakt " – Smolenica, Špecializačné štúdium - Lekárska fakulta - Univerzita Komenského
2018
Nemocnica Levice s.r.o., sekundárny Lekár oddelenia rádiológie Kurzy a školenia
2018
Bratislavské rádio diagnostické centrum, a. s., sekundárny lekár oddelenia rádiológie
2018
HRCT Workshop – Bratislava, Klinika pneumológie, fyziológie a funkčnej diagnostiky SZU a UNB
2018
Duplexná USG ciev končatín a krku – Piešťany, Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne
2020
XLI. Český rádiologický kongres, Rádiologická spoločnosť ČLS JEP
2020
Národný onkologicky ústav, sekundárny lekár oddelenia rádiológie
2020
DoktorPRO, lekár oddelenia USG
Dohodnúť termín
Služba kontroly kvality