Dominika Gajdošová

Lekár – rádiológ USG v Bratislave: Dominika Gajdošová  - DoctorPRO
Dominika Gajdošová
Lekár – rádiológ USG.
Lekár – rádiológ USG v Bratislave: Dominika Gajdošová  - DoctorPRO
2013
LFUK, UN BA, odborná prax počas štúdia.
2016
Lekárska fakulta UK Bratislava, získaný titul MUDr. z odboru všeobecné lekárstvo.
2017
Novafarm s.r.o. (Železničná nemocnica s poliklinikou), lekár v odbore Rádiológia.
2018
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. (klinika diagnostickej a intervenčnej rádiológie), lekár v odbore Rádiológia.
2020
Medicínske centrum DoktorPRO – rádiológ USG.
Dohodnúť termín
Služba kontroly kvality