Mám odložiť návštevu svojho lekára pre šírenie koronavírusu?

21.04.2022 15:00
Mám odložiť návštevu svojho lekára pre šírenie koronavírusu?

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) tiež vyzýva ľudí na svojej stránke v sieti Facebook, aby zostali pokojní a dodržiavali rady v oblasti ochrany verejného zdravia, najmä prostredníctvom použitia dezinfekčných prostriedkov.

Ako poznamenala WHO, koronavírus sa nemôže prenášať prostredníctvom tovarov vyrobených v Číne alebo tovarov krajín, kde boli identifikované prípady COVID-19. Aby sme sa chránili, musíme, v prvom rade, dodržiavať štandardné metódy boja proti rôznym infekciám, nielen koronavírusu.

Ako sa vyhnúť koronavírusu?

Aby sa podarilo znížiť šírenia   koronavírusu, postupujte podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie:

  • umývajte si často ruky alebo ich ošetrujte dezinfekčnými prostriedkami;
  •  počas kašľa a kýchania si zakryte ústa a nos papierovou vreckovkou;
  • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s každým, kto má horúčku a kašeľ;
  • obráťte sa na lekára, ak máte horúčku, kašeľ a sťažené dýchanie;
  • pri návšteve trhov  v oblastiach, kde sa vyskytuje koronavírus, sa vyhýbajte  kontaktu so živými zvieratami a povrchmi, ktoré prichádzajú do styku so zvieratami;
  • nekonzumujte surové alebo nedostatočne tepelne spracované živočíšne produkty.

Prísne dodržiavanie týchto pravidiel môže významne znížiť riziko ochorenia. Ale aj v prípade výskytu príznakov choroby, nepodliehajte, prosím, panike.  Obráťte sa, prosím, na lekára a riaďte sa všetkými jeho odporúčaniami.

Lekári medicínskeho centra DoktorPRO v Bratislave zdôrazňujú, že pacienti by nemali odmietať liečbu iných svojich ťažkostí, ani ju odkladať s cieľom vyhnúť sa koronavírusu. Samozrejme, odkladanie návštevy lekára môže obmedziť riziko  infikovania koronavírusom, na druhej strane môže mať za následok:

  • výskyt komplikácií diagnostikovaných chorôb;
  • zhoršenie zdravotného stavu v dôsledku vývoja chorôb, ktorých symptómy si vyžadujú ďalšie vyšetrenia pre určenie diagnózy.

Podľa odporúčania WHO by sa mali zdravotnícki pracovníci spoliehať na osobné ochranné prostriedky – OOP, do ktorých patria rukavice, rúška, odev a dezinfekčné prostriedky. Osobné ochranné prostriedky pomáhajú chrániť zdravotnícky personál a pacientov pred infikovanými ľuďmi, inými typmi vírusov a rôznymi infekciami.

V medicínskom centre DoktorPRO v Bratislave sa lekári, zdravotné sestry a pomocný personál riadia pravidlami WHO. V lekárskom stredisku neboli zaznamenané žiadne prípady infikovania koronavírusom. Pacienti a ich rodinní príslušníci navštevujú všetky oddelenia nášho medicínskeho centra ako zvyčajne. Na zaistenie bezpečnosti návštevníkov v DoktorPRO v Bratislave sú pre každého k dispozícii osobné ochranné prostriedky: dezinfekčné prostriedky na ruky, utierky, rúška a ďalšie. Sú umiestnené nielen na toaletách, ale aj na recepcii.

Buďte rozvážni, navštívte svojho lekára včas a dôverujte informáciám iba zo spoľahlivých a dôveryhodných zdrojov. Ak máte akékoľvek otázky, volajte na kontaktné telefónne číslo.

Váš lekár na vás čaká.