Július Muranský

Lekár-proktológ. 

1987 LF UPJŠ Košice, smer: všeobecné  lekárstvo.

1993 NsP Levoča- chirurgické  oddelenie- sek. lekár.

1995  NsP sv. Lukáša Galanta chirurgické oddelenie- sek. lekár.

1997 atestácia z chirurgie  I.st.  

2003 atestácia z chirurgie II.st.  

2004 primár COS a CS NsP sv. Lukáša  Galanta.

2010 prim. chirurgického oddelenia NsP sv. Lukáša Galanta.

2014 Univerzita verejného zdravotníctva.

2016 sekundárny lekár chirurgického oddelenia Galanta- Svet Zdravia a.s.

Zavolať na jedno kliknutie