Michaela Duchoňová

Dermatovenerológ, trichológ, odborný garant dermatovenerologickej ambulancie, PhD.

2004 Univerzita Karlova v Prahe, 1. Lekárska fakulta.

2009 Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta – Všeobecné lekárstvo.

2009 Detská dermatovenerologická klinika Národného Ústavu Detských Chorôb v Bratislave.

2012 Dermatovenerologická klinika Nemocnice Královské Vinohrady v Prahe, ČR.

2013 Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta – Postgraduálne štíum (PhD.).

2013 Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta – Špecializácia v odbore dermatovenerológia.

od 2014  Dermarevolta, s.r.o. Súkromná klinika dermatológie a estetickej medicíny.

2017 Slovenská Zdravotnícka Univerzita v Bratislave – Špecializácia v odbore Zdravotnícky manažment a financovanie.

2018 DoktorPRO, Sieť súkromných medicínskych centier.

Zavolať na jedno kliknutie