Mária Semanová

MUDr.,  sekundárny lekár oddelenia dermatológie.
 

2014spoluúčasť na biomedicínskom výskume: Prevalencia užívania probiotík u onkologických pacientov na NOU v Bratislave.

2016Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Odbor: všeobecné lekárstvo.

2016sekundárna lekárka na internom oddelení v DONsP, Dolný Kubín.

2016sekundárna lekárka na kožnom oddelení FNUSA v Brne.

2017asistent v odbore Dermatovenerológia, Masarykova univerzita, lekárska fakulta, Brno.

2017Národní dermatovenerologický kongres v Brne, kazuistika: Zaujímavý prípad koincidencie psoriázy a vitiliga.

2017Československý dermatologický kongres Olomouc.

201723. národní dermatologický kongres v Brne.

2017Certifikát o účasti medziodborového fóra: Možnosti liečby periférneho cievneho onemocnení.

2017Potvrdenie o zaradení do špecializovanej ambulancie pro systémovú liečbu psoriázy, účasť na Detskom dermatovenerologickom kongrese v Brne.

2017Potvrdenie o Psoriasis Panel Study – možnosti liečby sa stále vyvíjajú.

2017asistent v odbore Dermatovenerológia, Masarykova univerzita, lekárska fakulta, Brno.

2018Osvedčenie o certifikačnom semináre: Práca s AHA peelingem GlycoHyal Syncare.

2018Osvedčenie o certifikačnom semináre: Mezoterapia metódou piercing – dermarolleru.

201824. národní dermatologický kongres v Prahe.

2018Osvedčenie o odbornom seminári: Stretnutie expertov v biologické terapii psoriázy.

2018člen European Academy of Dermatovenerology členka Slovenskej lekárskej komory, Českej lekárskej komory, Českej dermatovenerologickej spoločnosti, Českej a Slovenskej klinickej onkológie.

2019Medicínske centrum DoktorPRO - sekundárny lekár oddelenia dermatológie.

 

Zavolať na jedno kliknutie